KHAY ĐỰNG MỨT GỐM SỨ BÁT TRÀNG – KMT-21

Liên hệ

MÃ SẢN PHẨM: KMT-21

  • Nguồn gốc: Bát Tràng
  • Mẫu mã: Đa dạng
  • Hoa văn: Vẽ tay
  • Chất men: Men sứ trong
  • In logo: Theo yêu cầu